Szczurek Anna
Post Doc Researcher NAWA (PL)

IFN - CNR
Via alla Cascata, 56/C
38123 Povo - Trento

Tel. +39 0461 314921
e-mail:
aszczurek@fbk.eu